Kakav ti je dan?

– Samo osvesti sadašnji trenutak i vodi računa koju emociju osećaš.
– Kako mi znači što te imam… Anđeo moj <3 
(03.03.2017.  14:39)

Dugujem tekst (ma šta tekst, tekstove) ovoj osobi. Toliko puta me je inspirisala, a ja sam tu inspiraciju odložila po strani za neki drugi dan i bolje raspoloženje za pisanje. 
Danas ne želim tako da reagujem. Možda još nekome ”klikne”. 

P.S. Savete treba dati samo ukoliko ih neko od vas  zatraži. U suprotnom, smarate bespotrebno i produktivniju konverzaciju biste imali sa zidovima. 

Kažu da nije svaki dan dobar, ali da ima nešto dobro u svakom danu. Smatram da dnevnu proporciju ”dobrog” i ”lošeg” biramo sami. Ako smo danas živi, zdravi i imamo zadovoljene sve potrebne fiziološke i egzistencijalne potrebe – sve je u redu. ”Cenzus za dobro” je uzimajući u obzir pomenute faktore – pređen. Uverenje mi je da prateći svoje emocije i oživljavajući one koje smo okarakterisali kao ”dobre”tj ”pozitivne”, pripremamo teren za dolazak situacija koje su nam potrebne da bismo živeli svoje najbolje verzije.
Da li dopuštaš da te život povede ka tim situacijama?

Ako pre svega osvestimo sadašnji trenutak i ako uzmemo u obzir zahvalnost za sve ono što se uglavnom uzima zdravo za gotovo – imamo dovoljno materijala da dan okarakterišemo kao dobar.
Kada ”podesimo” um da razmišlja na taj način, svakodnevno,
dan, a samim tim i život dobija bolju perspektivu.
Koliko puta ti je danas sadašnji trenutak bio proveden svesno?
Na čemu se zahvaljuješ danas?

Na svakome od nas je da li će dan posvetiti brigama ili rešavanju istih?
Hodajući istom stazom ruku pod ruku sa problemom tj izazovom, nikada nećemo stići do rešenja. Stazom do rešenja idemo sami u boljem raspoloženju, koje nam dolazi svesnom promenom fokusa.
Kakvo ti je raspoloženje?

Svaka osoba i situacija koja nam se dešava u životu šalje neku poruku. Da li čitaš te poruke?

Svaki dan je beli papir. Boje nanosimo sami.
Svaki dan je beli papir. Reči ispisujemo sami.
Kojim bojama danas bojiš dan?
Koje reči ispisuješ na svom životnom papiru?

Lav&pis

Share: